Thứ Năm, 12/07/2018

08151821244922
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
45,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 45.034.013.550đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.371.513.450đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 532 500.000đ
Giải ba ○○○ 11274 50.000đ