Thứ Ba, 12/06/2018

04132327293514
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
36,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,9 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 36.793.704.900đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.942.802.850đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 722 500.000đ
Giải ba ○○○ 14213 50.000đ