Thứ Ba, 12/05/2020

01082534384428
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
192,1 tỷ 1
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 1 192.141.839.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.335.999.650đ
Giải nhất ○○○○○ 17 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1295 500.000đ
Giải ba ○○○ 27588 50.000đ