Thứ Bảy, 12/05/2018

01092638545551
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
35,6 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,1 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 35.643.065.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.060.303.900đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 555 500.000đ
Giải ba ○○○ 13041 50.000đ