Thứ Năm, 12/04/2018

04293537425419
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
341,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
7,6 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 341.100.719.850đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 7.566.746.650đ
Giải nhất ○○○○○ 22 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1363 500.000đ
Giải ba ○○○ 27060 50.000đ