Thứ Năm, 12/03/2020

02141924273448
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
93,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,7 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 93.827.290.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.712.874.700đ
Giải nhất ○○○○○ 16 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 786 500.000đ
Giải ba ○○○ 16344 50.000đ