Thứ Ba, 12/03/2019

09162634444919
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
73,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,3 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 73.048.303.650đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.293.307.650đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 704 500.000đ
Giải ba ○○○ 15789 50.000đ