Thứ Ba, 12/02/2019

01121734484947
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
48,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,5 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 48.334.463.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.485.187.800đ
Giải nhất ○○○○○ 14 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 836 500.000đ
Giải ba ○○○ 15780 50.000đ