Thứ Bảy, 12/01/2019

07131426425411
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
74,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 74.780.896.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.175.421.100đ
Giải nhất ○○○○○ 23 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 941 500.000đ
Giải ba ○○○ 15488 50.000đ