Thứ Bảy, 11/12/2021

08131722425145

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 177.193.640.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.541.666.050đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 177.193.640.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.541.666.050đ
Giải nhất ○○○○○ 20 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1521 500.000đ
Giải ba ○○○ 33217 50.000đ