Thứ Ba, 11/12/2018

01051137394431

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 47.620.664.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.047.739.950đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 47.620.664.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.047.739.950đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 702 500.000đ
Giải ba ○○○ 13818 50.000đ