Thứ Bảy, 11/11/2017

12263335364401

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 102.765.805.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.216.463.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 102.765.805.950đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.216.463.000đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 735 500.000đ
Giải ba ○○○ 14550 50.000đ