Thứ Năm, 11/10/2018

05161737464935

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 79.704.990.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.383.953.050đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 79.704.990.300đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.383.953.050đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 661 500.000đ
Giải ba ○○○ 13452 50.000đ