Thứ Năm, 11/10/2018

05161737464935
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
79,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 79.704.990.300đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.383.953.050đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 661 500.000đ
Giải ba ○○○ 13452 50.000đ