Thứ Năm, 11/08/2022

01122134485550
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
42,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,8 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 42.823.778.700đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.778.045.500đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 594 500.000đ
Giải ba ○○○ 12081 50.000đ