Thứ Bảy, 11/08/2018

16173133424414

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 32.194.626.150đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.428.481.450đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 32.194.626.150đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.428.481.450đ
Giải nhất ○○○○○ 16 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 393 500.000đ
Giải ba ○○○ 8283 50.000đ