Thứ Bảy, 11/07/2020

03040614203835

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 74.543.157.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.237.964.150đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 74.543.157.300đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.237.964.150đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 692 500.000đ
Giải ba ○○○ 14975 50.000đ