Thứ Năm, 11/07/2019

06091526353834
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
90,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,4 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 90.442.473.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.368.840.150đ
Giải nhất ○○○○○ 19 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1126 500.000đ
Giải ba ○○○ 18811 50.000đ