Thứ Bảy, 11/06/2022

10182325454738

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 85.597.658.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.221.869.550đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 85.597.658.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.221.869.550đ
Giải nhất ○○○○○ 18 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1035 500.000đ
Giải ba ○○○ 21866 50.000đ