Thứ Năm, 11/06/2020

03212532355234

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 50.713.813.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.386.418.200đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 50.713.813.200đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.386.418.200đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 464 500.000đ
Giải ba ○○○ 10198 50.000đ