Thứ Ba, 11/06/2019

02051320304935

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 64.349.594.400đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.397.402.900đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 64.349.594.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.397.402.900đ
Giải nhất ○○○○○ 14 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 605 500.000đ
Giải ba ○○○ 12825 50.000đ