Thứ Năm, 11/05/2023

01031933345117

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 73.659.305.100đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.871.997.800đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 73.659.305.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.871.997.800đ
Giải nhất ○○○○○ 17 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 739 500.000đ
Giải ba ○○○ 17299 50.000đ