Thứ Ba, 11/05/2021

01144144465348

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 37.855.593.750đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.430.428.750đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 37.855.593.750đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.430.428.750đ
Giải nhất ○○○○○ 4 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 427 500.000đ
Giải ba ○○○ 9607 50.000đ