Thứ Bảy, 11/05/2019

06112022262836

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 42.030.094.350đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.429.335.150đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 42.030.094.350đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.429.335.150đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 510 500.000đ
Giải ba ○○○ 11743 50.000đ