Thứ Bảy, 11/02/2023

04134548525405
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
33,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 33.529.908.900đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.392.212.100đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 422 500.000đ
Giải ba ○○○ 9369 50.000đ