Thứ Ba, 11/02/2020

04141821325302
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
57,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 57.387.718.200đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.389.532.550đ
Giải nhất ○○○○○ 14 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 663 500.000đ
Giải ba ○○○ 13932 50.000đ