Thứ Bảy, 11/01/2020

08111719254753
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
34,7 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
5,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 34.734.762.300đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.174.120.150đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 694 500.000đ
Giải ba ○○○ 12360 50.000đ