Thứ Năm, 10/10/2019

04174251535529
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
34,1 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 34.070.500.650đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.299.844.550đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 347 500.000đ
Giải ba ○○○ 7445 50.000đ