Thứ Ba, 10/10/2017

29334344455041
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
67,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 67.375.253.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.358.335.900đ
Giải nhất ○○○○○ 6 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 363 500.000đ
Giải ba ○○○ 8017 50.000đ