Thứ Năm, 10/09/2020

18252737455052
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
46,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 46.002.032.400đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.166.228.300đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 517 500.000đ
Giải ba ○○○ 11290 50.000đ