Thứ Ba, 10/09/2019

06091939505437
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
62,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,4 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 62.861.898.900đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 4.443.960.950đ
Giải nhất ○○○○○ 16 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 749 500.000đ
Giải ba ○○○ 13886 50.000đ