Thứ Bảy, 10/08/2019

07173642435044
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
42,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 42.504.716.100đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.356.856.550đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 419 500.000đ
Giải ba ○○○ 9059 50.000đ