Thứ Ba, 10/07/2018

06101620272924
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
43,3 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 43.270.472.550đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.175.564.450đ
Giải nhất ○○○○○ 13 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 825 500.000đ
Giải ba ○○○ 14755 50.000đ