Thứ Ba, 10/05/2022

12184143475110
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
43,4 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,1 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 43.368.051.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.106.168.050đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 518 500.000đ
Giải ba ○○○ 12730 50.000đ