Thứ Bảy, 10/03/2018

09202731484942
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
300,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
70,0 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 300.000.000.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 70.013.824.500đ
Giải nhất ○○○○○ 21 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1242 500.000đ
Giải ba ○○○ 28284 50.000đ