Thứ Bảy, 10/02/2018

08101925364607
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
300,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
22,4 tỷ 2
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 300.000.000.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 2 11.175.315.250đ
Giải nhất ○○○○○ 20 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1769 500.000đ
Giải ba ○○○ 37307 50.000đ