Thứ Ba, 10/01/2023

05121419465136

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 51.992.583.600đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.490.141.200đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 51.992.583.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.490.141.200đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 733 500.000đ
Giải ba ○○○ 16298 50.000đ