Thứ Năm, 10/01/2019

12223135404708
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
73,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,5 tỷ 1
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 73.202.106.900đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.519.027.500đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 598 500.000đ
Giải ba ○○○ 12732 50.000đ