Thứ Bảy, 09/11/2019

01030625294112
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
55,0 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,4 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 55.018.617.150đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.385.662.150đ
Giải nhất ○○○○○ 7 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 543 500.000đ
Giải ba ○○○ 11 50.000đ