Thứ Năm, 09/11/2017

02030623343650

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 100.817.638.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.110.772.400đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 100.817.638.950đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 5.110.772.400đ
Giải nhất ○○○○○ 2 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 545 500.000đ
Giải ba ○○○ 11585 50.000đ