Thứ Năm, 09/07/2020

03101117265421

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 72.401.479.950đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.472.460.950đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 72.401.479.950đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.472.460.950đ
Giải nhất ○○○○○ 11 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 650 500.000đ
Giải ba ○○○ 14427 50.000đ