Thứ Ba, 09/07/2019

04172540425102
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
88,9 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 88.891.229.550đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.196.479.700đ
Giải nhất ○○○○○ 12 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 645 500.000đ
Giải ba ○○○ 14227 50.000đ