Thứ Ba, 09/06/2020

01030822424844
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
49,2 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 49.186.580.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.216.725.650đ
Giải nhất ○○○○○ 5 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 521 500.000đ
Giải ba ○○○ 11779 50.000đ