Thứ Năm, 09/05/2019

19214849545527
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
40,6 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 40.648.074.600đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.275.777.400đ
Giải nhất ○○○○○ 9 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 451 500.000đ
Giải ba ○○○ 9226 50.000đ