Thứ Năm, 09/03/2023

12222834535440
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
54,5 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
4,0 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 54.468.180.300đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.959.716.750đ
Giải nhất ○○○○○ 10 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 593 500.000đ
Giải ba ○○○ 14227 50.000đ