Thứ Ba, 09/03/2021

15182935475420

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 92.543.076.300đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.806.685.000đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 92.543.076.300đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.806.685.000đ
Giải nhất ○○○○○ 19 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 1070 500.000đ
Giải ba ○○○ 23166 50.000đ