Thứ Bảy, 09/03/2019

18243134354452

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 70.408.534.800đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 3.917.427.600đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 70.408.534.800đ
Jackpot 2 ○○○○○● 1 3.917.427.600đ
Giải nhất ○○○○○ 14 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 690 500.000đ
Giải ba ○○○ 14345 50.000đ