Thứ Bảy, 09/02/2019

02141544465018

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 46.036.778.250đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 5.229.889.450đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 46.036.778.250đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 5.229.889.450đ
Giải nhất ○○○○○ 2 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 307 500.000đ
Giải ba ○○○ 7734 50.000đ