Thứ Bảy, 09/01/2021

10192429464805
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
31,6 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,3 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 31.590.120.000đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.336.959.900đ
Giải nhất ○○○○○ 2 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 390 500.000đ
Giải ba ○○○ 9004 50.000đ