Thứ Ba, 08/10/2019

08363943485040
GIÁ TRỊ JACKPOT 1 NGƯỜI TRÚNG
32,8 tỷ 0
GIÁ TRỊ JACKPOT 2 NGƯỜI TRÚNG
3,2 tỷ 0
Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 32.751.516.900đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 3.153.290.800đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 408 500.000đ
Giải ba ○○○ 8288 50.000đ