Thứ Bảy, 08/09/2018

09111224354315

GIÁ TRỊ JACKPOT 1 51.566.176.200đ

GIÁ TRỊ JACKPOT 2 4.688.394.549đ

Giải Trùng SL giải Giá trị giải
Jackpot 1 ○○○○○○ 0 51.566.176.200đ
Jackpot 2 ○○○○○● 0 4.688.394.549đ
Giải nhất ○○○○○ 8 40.000.000đ
Giải nhì ○○○○ 755 500.000đ
Giải ba ○○○ 14208 50.000đ